banner

trikota for üçin ýokary hilli 180D / 12F SD ene ýüplük neýlon 6 fdy

Gysga düşündiriş:

“Highsun neýlon-6” paýlanan süýümli ene ýam ýokary tizlikli egirme enjamlaryny kabul edýär.Onuň öndürijiligi birmeňzeş mono-filamentiň bäş-sekiz essesidir.Şol önümler pes birleşýän häsiýet bilen tapawutlanýar we paýlanan ýüpek derejesi 100% -e ýetýär.Smoothumşak dokma we ýokary mata tekizligi we aşgazana garşylygy sebäpli kompaniýamyzyň ene ýüplügi bazarda giňden kabul edilýär.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Neýlon ene ýüplüginiň aýratynlyklary

ýokary tizlikli egirme enjamlary bilen öndürilýär.Tolkun tizliginde (600m / min), 100000 metre ahyrky arakesme 3 esse az.Önümçiligiň netijeliligi, birmeňzeş filamentiňkiden 5-8 esse ýokary.
Strengthokary güýç, tor ýok, jebislik

Süýümi bölmek netijeliligi ýokary, önümçiligiň netijeliligi şuňa meňzeş monofilamentlerden 5-8 esse ýokarydyr;
Highokary berkligi bilen önüm hiç hili garyşyk nokat we pes birleşme bilen tapawutlanýar.

Ylmyň we tehnologiýanyň ösüş baýragy Hytaýyň milli dokma we geýim geňeşiniň baýragy

Esasan süýüm bölünenden soň eriş üçin ulanylýar we toý köýnekleri, krujkalar, başatgyçlar, çybyn torlary, galstuklar we ş.m. ýasamak üçin ulanylýar.

mother-yarn

Neýlon 6 ene ýüplüginiň önümçilik aralygy

Tablisada diňe umumy aýratynlyklar görkezilýär.Satuw wekilimiz bilen maslahatlaşdyk.beýlekiler üçin.

Görnüşi Ossalpyldawuk Aýratynlyklary
FDY SD 200D / 10F 、 300D / 10F
BR 300D / 10F 、 200D / 10F 、 150D / 10F
TBR 200D / 10F 、 300D / 10F

NYLON EJE ARYNY OTHER BAŞGA BELLIKLERI

MOQ: 5000 kg
Eltip bermek: 5 gün (1-5000KG);Gepleşik geçirmek üçin (5000 kg-dan gowrak)
Töleg möhleti: 100% TT ýa-da L / C göz öňünde tutulanda (kesgitlemek üçin)


  • Öňki:
  • Indiki: