banner

Neýlon 6 Çybynlara garşy

Gysga düşündiriş:

“Highsun” çybynlara garşy ýüplük çipler we işleýän ene çip bilen garylýar we uzak ömri, giň ulanylyşy, zäherli we yssyz we ekologiýa taýdan arassa emläk bilen tapawutlanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Neýlon çybynlara garşy ýüplügiň aýratynlyklary

Çybyn torlaryny, ýüpek joraplary, penjire ekranlaryny we ş.m. ýasamakda giňden ulanylýar.Seni mör-möjeklerden, çybynlardan we çybynlardan goraýar.
Milli kesellere gözegçilik merkeziniň ýüze çykaryş hasabatyna görä, çybynlardan goranmak derejesi 59% -e ýetip biler.(bu anyklaýyş hasabaty goşulýar.)
HSCC Nylon 6-Sowuklyk süýüminde ýokary ýylylyk geçirijiligi we ýylylygy çalt bölüp bilýän pes aýratyn ýylylygy bolan materiallar bar.
• Sowuk degmek duýgusy, qmax 0,25J / (cm2-s) ýetip biler;
• Uzak möhletli netijelilik.

Yarüplügiň berkligini ýokarlandyrmak üçin köp pasly taýýarlamak we ýylylyk sazlamak kabul edilýär.

Üstünlikleri
• acokary berklik, FDY 8,62cN / dtex çenli berkligi;
• Gowy könelişme garşylygy, ýyrtylma garşylygy we durnukly ululygy.

anti-mosquito

Neýlon 6-yň önümçilik aralygy Çybynlara garşy

Tablisada diňe umumy aýratynlyklar görkezilýär.Satuw wekilimiz bilen maslahatlaşdyk.beýlekiler üçin.

Görnüşi

 

Ossalpyldawuk

 

Aýratynlyklary

 

FDY SD 40D / 34F
DTY SD 30D / 34F , 30D / 12F

  • Öňki:
  • Indiki: