banner

Neýlon 6-adaty filament neýlon 6 ATY

Gysga düşündiriş:

ATY (Howa dokumasy ýüplük) gysylan howa bilen herekete getirilýär we himiki süýümli filamenti boşadýar, süýşürýär, gysylýar we soňra burnunda aýlaw düwünini emele getirýär.Dokma ýüplügi gurluşy we öndürijiligi boýunça asyl ýüplükden gaty tapawutlanýar.

ATY-da egrilen ýüplük diýilýär.Tebigy pagta ýaly tüýli duýgy sebäpli oňa pagta ýüplük hem diýilýär.ATY islendik matadan düýbünden başga görnüş we el hödürläp biler.ATY, üýtgeşik duýgy we görnüş berýän zillion ownuk aýlawly ýüplükdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Neýlon ATY-nyň aýratynlyklary

ATY-nyň üstünde ştapel ýüplügiň saçlaryna meňzeş dürli şekilli we ululykdaky rulonlar bar.
Pagta we ýüň imitasiýasynyň ajaýyp aýratynlyklary, güýçli ýüň duýgusy we inçe el duýgusy.Onuň örtügi ştapel süýümden has gowudyr.
Kabul edilen enjamlar: Japanaponiýa AIKI.

Nüplükleriň arasyndaky inçe çukurlaryň öndürýän kapilýar hereketi, çyglylygyň çalt siňmegine we çyglylygyň geçmegine getirýär.

Üstünlikleri
• Çyglylygy süpürmek we çalt guratmak;
• Uzak möhletli netijelilik.

aty

NYLON ATY-nyň BAŞGA BELLIKLERI

MOQ: 5000 kg
Eltip bermek: 5 gün (1-5000KG);Gepleşik geçirmek üçin (5000 kg-dan gowrak)
Töleg möhleti: 100% TT ýa-da L / C göz öňünde tutulanda (kesgitlemek üçin)


  • Öňki:
  • Indiki: