banner

Neýlon 6 çipsi gara

Gysga düşündiriş:

Döwrebaplaşdyrylan çözgüt polimerizasiýa tapgyrynda gara çipleri kabul edýär, soňra göni aýlanmaga gidýär.Şonuň üçin reňk adaty reňkden has deň paýlanýar, gara reňk konsentratyny neýlon 6 çip bilen garyşdyryp, durnuksyz yzygiderliligi görkezýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Neýlon 6 çipiniň gara aýratynlyklary

Başlangyç nokatda ýeňiş gazanmak üçin: gara neýlon 6 çipi ulanmak mikroskopik molekulalar derejesinden bitewi hromatiklige, reňk tapawudy bolmazdan arassa gara manyny berýär.
Boýag gerek däl: energiýany azaltmak, mysal üçin suw, elektrik we gaz, pes uglerod aýak yzy bilen netijelilik ýokarlandy.

Specialörite prosesler arkaly öndürilen “Nylon 6 Flame Retardant” süýümi, ýanmagyň zynjyr reaksiýasyny saklamaga ukyply we dokma önümleriniň ýangyjy meselesini çözýär.

Üstünlikleri
• Galogensiz, bu mata ýangynyň saklanmagy wagtynda zäherli gazlary çykarmaýar we ekologiýa taýdan arassa we howpsuzdyr.
• Flameangyn öçürijiniň täsirli we çydamly ýerine ýetirijiligini hödürläp, ýangyn öçürijiniň gutarmagyna zerurlyk ýok.
• Mehaniki häsiýetlere täsir ýok, 6.77cN / dtex çenli güýç.

black-chip

Öndürijilik synagy

Milli standart talaplar-B derejesi Neýlon 6-Flame Retardant febric-warp ugry (50 gezek ýuwlandan soň) 1Nylon 6-Hame Retardant febrik-dokma ugry (50 gezek ýuwlandan soň)
Zeper ýeten uzynlyk ≤100mm = 97mm = 90mm
Ot alýan wagt ≤2s = 1.5s = 1.7s
Soňky wagt ≤2s = 0s = 0s

 

General neýlon 6 General neýlon 66 Umumy poliester Neýlon 6-Flame Retardantfabric (ýuwmazdan ozal) Neýlon 6-Flame Retardantfabric (50 gezek ýuwlandan soň)
Warp ugry Dokma ugry Warp ugry Dokma ugry
20-22% 20-22% 20-22% 35.2% 33.1% 34,4% 32,7%

  • Öňki:
  • Indiki: