banner

Neýlon 6 çipsi çig ak

Gysga düşündiriş:

Dürli titanium dioksidiniň (TiO2) mazmunyna görä, ony bölmek bolar: Parlak (BR), ýagty aýdyňlyk, TiO2: 0%;-Arym reňkli (SD), süýt ak, TiO2: 0,3%;Doly reňkli (FD), goýy ak, TiO2: 1,6% (± 0.03).


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Saklamak:
Neýlon 6 çipleri salkyn we gurak ýerde saklanmalydyr, gün şöhlesiniň, ýagyşyň we çyglylygyň öňüni almaly.Daşaýyş wagtynda gaplama zeper ýetmeli däldir.

Ulanylyşy:
Içki eşik, jorap, köýnek we ş.m. ýasamak üçin raýat filamentini egirmek üçin.
Önümçilik filamentini, teker şnuryny, kanwas şnuryny, paraşýuty, izolýasiýa materialyny, balyk toruny, howpsuzlyk guşagyny we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki: