banner

Neýlon 6-adaty filament Naýlon 6 DTY

Gysga düşündiriş:

DTY (Teksturly ýüplügi çyzmak) POY-ny çig ýüplük hökmünde alyp, bir wagtyň özünde elastikizatorda uzaldylan ýalan bükülen dokma ýüplükdir.Deformasiýa we ýylylyk sazlanylandan soň, ol gysylan ýüplük hökmünde görkezilýär.

DTY (Dokalan ýüplügi çyzmak), enjamda yzygiderli ýa-da şol bir wagtyň özünde uzalýan we deformasiýa edilen taýýar ýüplükdir.DTY ýüplük, esasan, egin-eşik, öý esbaplary, oturgyç örtükleri, sumkalar we başga-da köp zatlar üçin matalary dokamakda we örmekde ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Naýlon DTY-nyň aýratynlyklary

Inçe nepislik we çeýeligi.
DTY-da ýüplügiň berkligini we dokma öndürijiligini ýokarlandyryp, döwürleýin tor nokatlary bar.Ony HIM, SIM we NIM-e bölmek mümkin.
Kabul edilen enjamlar: Japanaponiýa TMT we öndürmek üçin Germaniýa Barmag;Uster synagçysy, synag üçin Oksford MQC NMRS.

Yam, belli bir temperaturada gyzdyrylandan soň beýleki süýümleri baglanyşdyrmak üçin ýumşadýan we ereýän pes eriş nokady bar.

Üstünlikleri
• Softumşak, ýylmanak we mylaýym;
• heselimleýiş şekili, ýuwulmagy we geýilmegine garşylyk.

Synag usuly: GB / T 12705.1-2009 Dokma-pes derejeli häsiýetleri barlamagyň usullary
matalardan -2-nji bölüm: Tumble test.
Bahalandyrmagyň ölçegleri:<5-de oňat subutnama bar, 6 ~ 15-de peslik bar,
we> 15-de pes subutnama bar.

dty

Neýlon 6 DTY önümçilik aralygy

Tablisada diňe umumy aýratynlyklar görkezilýär.Satuw wekilimiz bilen maslahatlaşdyk.beýlekiler üçin.

Kesiş Ossalpyldawuk / ýalpyldawuk Denier Filamentler
Tegelek BR, SD, FD 10-1200 6, 7, 12, 24, 34, 48, 68, 72, 96, 136, 144, 192, 272, 288, 216, 336, 360, 432
Üçburçluk BR 20-140 7, 12, 24, 34, 48, 58

NYLON DTY-nyň BAŞGA BELLIKLERI

MOQ: 5000 kg
Eltip bermek: 5 gün (1-5000KG);Gepleşik geçirmek üçin (5000 kg-dan gowrak)
Töleg möhleti: 100% TT ýa-da L / C göz öňünde tutulanda (kesgitlemek üçin)


  • Öňki:
  • Indiki: