banner

Neýlon 6-adaty filament Naýlon 6 FDY

Gysga düşündiriş:

FOY poliester (Doly çyzylan ýüplük - FDY hem diýilýär), ýüplügiň has ýokary egirme tizliginde öndürilmeginden başga-da, ýüplügiň özi birleşdirilen aralyk çyzgy bilen birlikde öndürilýär.Dokma matalaryny mundan beýläk bezemegiň zerurlygy bolmazdan öndürmek üçin ulanylýar.Kuwwaty 4.2cn / dtex töweregi we uzynlygy 44 ~ 49% arasynda.

Egirme we çyzgy maşynynda tamamlanan pes tizlikli egirme we ýokary tizlikli egrem-bugram iki proses üçin hem ulanylyp bilner.FDY matasy ýumşak we tekiz duýulýar, köplenç ýüpek mata dokamak üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Neýlon 6 FDY aýratynlyklary

Güýç > 4.5cn / dtex
uzalmagy: 44-49%.

dokma önümçiliginde doly uzaldylan we gönüden-göni ulanmaga taýyn.
Directionokary ugrukdyryjylyk, önümçilikde az döwülen uçlar, boýagyň birmeňzeşligi we gowy güýji.

Kabul edilen enjamlar:
Önümçilik üçin Japanaponiýa TMT we Germaniýa Barmag;Uster synagçysy, synag üçin Oksford MQC NMRS.

nylon-6-fdy

Oriokary ugrukdyryş derejesi, orta kristallyk;
Güýçlilik> 4.5cN / dtex, uzalma: 44-49%;
Boýagyň ýokary birmeňzeşligi.

 

Neýlon 6 FDY önümçilik aralygy

Tablisada diňe umumy aýratynlyklar görkezilýär.Satuw wekilimiz bilen maslahatlaşdyk.beýlekiler üçin.

Kesiş Ossalpyldawuk / ýalpyldawuk Denier Filamentler
Tegelek BR, SD, FD 8-280 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 24, 34, 40, 48, 68, 96, 136
Üçburçluk BR 12-300 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 20, 24, 34, 36, 48, 96
Kwartira BR, FD 8-100 1, 7, 8, 24

NYLON POY-nyň BAŞGA BELLIKLERI

MOQ: 5000 kg
Eltip bermek: 5 gün (1-5000KG);Gepleşik geçirmek üçin (5000 kg-dan gowrak)
Töleg möhleti: 100% TT ýa-da L / C göz öňünde tutulanda (kesgitlemek üçin)


  • Öňki:
  • Indiki: