banner

Trikota for üçin durnukly hilli poliamid 6 neýlon gyzgyn eriş ýüplük FDY

Gysga düşündiriş:

Çig malyň aýratynlyklaryny sazlamak bilen, ýüplügiň aşaky eriş nokady bolýar.Belli bir temperaturada gyzdyrylanda, ýumşap, ýelmeşýän suwuklyga ereýär, sowadylandan soň gaty gaty bejerilýär, bu ýerde beýleki süýümli çig mal bilen gowy baglanyşyk bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Neýlon 6 gyzgyn eriş ýüplüginiň aýratynlyklary

Gowy ýylylygy saklamak häsiýeti.
Uzak infragyzyl şöhläni şöhlelendirip, gan aýlanyşyny gowulandyrýar.
Washuwulýan we çydamly.

hot-melt-yarn

Neýlon 6 gyzgyn eriş ýüplüginiň önümçilik aralygy

Tablisada diňe umumy aýratynlyklar görkezilýär.Satuw wekilimiz bilen maslahatlaşdyk.beýlekiler üçin.

Görnüşi

 

Ossalpyldawuk

 

Aýratynlyklary

 

FDY SD 48D / 12F , 40D / 34F , 40D / 12F
 

DTY

 

SD 70D / 48F , 70D / 36F , 40D / 24F
FD 70D / 68F
Material 100% neýlon
Arnüplük görnüşi Neýlon 6
Nusga Çig
Stil standart
Aýratynlyk Tenokary berklik, deşme we aşgazana garşylyk
Ulany Trikota ,, dokamak
Tüweleme Bükülenok
Agşamlyk ajaýyp deňlik
Nüplük sanamak 20D-50D
Güýç adaty berklik
Gelip çykan ýeri Fujian, Hytaý
Marka ady HSC
Model belgisi FDY neýlon 6 gyzgyn eriş ýüplük
Reňk Ak
Şahadatnama “Oeko-Tex Standard 100”
Goýmalar Dokma we örmek
Haryt 100% neýlon ýüplük
Hil AA synp
Mysal Üpjün ediň
Üstünlikleri ýokary güýç, gönümellik, aşgazana garşylyk, ekt.
Töleg möhleti L / C ýa-da T / T.
Ereýän nokat 140-150
Ulanylyşy Içki eşikler, kafe, aşaky penjek, örme, switer we ş.m.

NYLON-yň BAŞGA BELLIKLERI 6 HOT MELT ARARN

MOQ: 5000 kg
Eltip bermek: 5 gün (1-5000KG);Gepleşik geçirmek üçin (5000 kg-dan gowrak)
Töleg möhleti: 100% TT ýa-da L / C göz öňünde tutulanda (kesgitlemek üçin)


  • Öňki:
  • Indiki: