banner

Tenokary berkligi jorap çig mal poliamid 6 monofilament ýüplük

Gysga düşündiriş:

“Highsun Nylon-6 FDY monofilaments” seriýasy ajaýyp ýeňilligiň, ýokary aýdyňlygyň, ajaýyp berkligiň, şeýle hem ultramelewşe ýagtylyga we berk çydamlylygyň gowy häsiýetlerine eýedir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Neýlon 6 Monofilamentiň aýratynlyklary

Neýlon monofilament ýüplügi bir basgançakly ýokary tizlikli egirme önümçiligi bilen öndürilýär.ýokary güýç, ýagtylyga garşylyk.
Indiki öndürilen dokma ýeňil dokumasy, ýokary aç-açanlygy, berkligi we ýyrtyklyga garşylygydyr.

Galyňlygyň üýtgemeginiň wizual täsirini öndürmek üçin ýüplügiň emele geliş gurluşy üýtgedilýär.

Highokary berklik we ýagtylyga çydamlylygy üçin bir basgançakly ýokary tizlikli egirme önümçilik prosesi kabul edilýär;
Öndürilen dokma ýeňil dokumasy, ýokary aç-açanlygy, berkligi we ýyrtyk garşylygy bilen öwünýär.
Esasan dokamak we örmek üçin ulanylýar we toý köýneklerini, krujkalary, başatgyçlary, çybyn torlaryny, galstuklary we ş.m. ýasamak üçin ulanylýar.

monofilament

Neýlon 6 monofilamentiniň aýratynlyklary

Tablisada diňe umumy aýratynlyklar görkezilýär.Satuw wekilimiz bilen maslahatlaşdyk.beýlekiler üçin.

Görnüşi Ossalpyldawuk Aýratynlyklary
FDY Naýlon 6 Monofilament SD 05D / 01F, 10D / 01F, 12D / 01F, 15D / 01F,

20D / 01F, 22D / 01F, 30D / 01F, 40D / 01F

BR 08D / 01F, 15D / 01F, 20D / 01F, 30D / 01F
TBR 20D / 01F, 30D / 01F

NYLON 6 MONOFILAMENT-iň BAŞGA BELLIKLERI

MOQ: 5000 kg
Eltip bermek: 5 gün (1-5000KG);Gepleşik geçirmek üçin (5000 kg-dan gowrak)
Töleg möhleti: 100% TT ýa-da L / C göz öňünde tutulanda (kesgitlemek üçin)


  • Öňki:
  • Indiki: