banner

Neýlon 6 gözenekli ajaýyp filament

Gysga düşündiriş:

“Highsun” mikro süýüminiň inçe inkär ediji, egilme garşylygy we ownuk berkligi bar.Dokma, tekiz degmek, ajaýyp çeýeligi bilen tapawutlanýar.Tebigy süýümi çalyşmak üçin ýokary simulýasiýa süýümini egirmekde ulanylyp bilner.Dokma önümi ýeňil, ýumşak, salkyn we tekiz bolmagy bilen meşhurdyr.Tötänleýin sport eşikleri matalarynda, ýokary derejeli trikota under içki eşiklerde, goş matalarynda we ş.m. giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Neýlon 6 gözenekli ajaýyp filamentiň önümçilik aralygy

Tablisada diňe umumy aýratynlyklar görkezilýär.Satuw wekilimiz bilen maslahatlaşdyk.beýlekiler üçin.

Görnüşi Ossalpyldawuk Aýratynlyklary
FDY SD 15D / 34F 、 20D / 68F 、 30D / 68F 、 5D / 3F 、 8D / 16F
DTY SD 20D / 34F

Neýlon 6 - Tapawutly Filament

Pes inçe we pes egilme berkligi;
Mata inçe we näzik görünýär we ýumşak we tekiz duýulýar.

Endokarky egrilen, örülen we dokalan matalarda giňden ulanylýar we tebigy süýümleriň ýerine ýokary simulýasiýa süýümlerini aýlamak üçin ulanylýar.

Yarüplügiň ýeke süýümi 40D-e çenli bolup, ýokary güýç we giň inçe aralygy bilen tapawutlanýar.

Satuwdan soň ajaýyp hyzmat, has ygtybarly

Umumy ulanyş meselesiniň derňewi
Öňüni alyş çäreleri
Mata nusgasy üçin derňewiň sebäbi
Kemçilikli hil bilen
Anormal sebäpleriň derňewi we teklipleri
Warma we gaýtadan işlemegiň şertleri

NYLON EJE ARYNY OTHER BAŞGA BELLIKLERI

MOQ: 5000 kg
Eltip bermek: 5 gün (1-5000KG);Gepleşik geçirmek üçin (5000 kg-dan gowrak)
Töleg möhleti: 100% TT ýa-da L / C göz öňünde tutulanda (kesgitlemek üçin)


  • Öňki:
  • Indiki: