banner

Neýlon 6-adaty filament Naýlon 6 POY

Gysga düşündiriş:

Bölekleýin ugrukdyrylan ýüplük (neýlon POY ýüplük) polimerizasiýa we egirme amallary arkaly neýlon filament ýüplüginiň esasy görnüşi bolan bölekleýin uzalýan köp filamenti aňladýar.POY, adatça, berkligi pes we doly gönükdirilen ýüplükden has pesdir (FOY).Çekiş güýji, berklik, uzalma, ulalmak we gysylmak ýaly ähli möhüm ýüplüklere ýakyndan gözegçilik edilýär we gözegçilik edilýär.

Neýlon POY ýüplügi, esasan, dokma ýüplügi ýasamak üçin teksturlaşdyrmakda ulanylýar, Nylon 6 Drawn Textured Yarn (DTY).POY-ymyz, esasan, DTY neýlon ýüplügi öndürmek üçin çig mal hökmünde ulanylýar.Galan bölegi bolsa ahyrky önüm hökmünde aýratyn satylýar.

POY ýüplügi esasan çig ak reňkde we “Semi-Dull POY”, doly reňkli POY we “Bright POY” ýaly dürli öwüşginlerde bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Naýlon 6 POY-nyň aýratynlyklary

Güýç: 3.7-4.0 cN / dtex
Uzalmagy: 65% -72%

Pes ugry we kristallygy.
Durnukly gurluş we ajaýyp işleýiş öndürijiligi.
Lowokary pes elastik filamenti gaýtadan işlemäge taýýar.

Kabul edilen enjamlar:
Önümçilik üçin Japanaponiýa TMT we Germaniýa Barmag;Uster synagçysy, synag üçin Oksford MQC NMRS.
Nüplügiň ultramelewşe şöhlelerinde hereket etmek ukyby pes galyňlyk we pes agram şertinde matanyň UV siňdiriş täsirini gowulandyrmak üçin güýçlendirilýär.

Üstünlikleri
• Pes galyňlyk we pes agram şertlerinde matalaryň UV gorag öndürijiligini gowulandyrmak.
• Uzak dowamly we ajaýyp sowadyş täsiri.

features-of-nylon-6-poy

Neýlon 6 POY-nyň önümçilik aralygy

Tablisada diňe umumy aýratynlyklar görkezilýär.Satuw wekilimiz bilen maslahatlaşdyk.beýlekiler üçin.

Kesiş Ossalpyldawuk / ýalpyldawuk Denier Filamentler
Tegelek BR, SD, FD 12-240 6, 7, 10, 12, 18, 24, 34, 36, 48, 68, 72, 96, 136
Üçburçluk BR 24-168 7, 12, 24, 34, 48, 72

NYLON POY-nyň BAŞGA BELLIKLERI

MOQ: 5000 kg
Eltip bermek: 5 gün (1-5000KG);Gepleşik geçirmek üçin (5000 kg-dan gowrak)
Töleg möhleti: 100% TT ýa-da L / C göz öňünde tutulanda (kesgitlemek üçin)


  • Öňki:
  • Indiki: