banner

Funksiýa neýlon 6 ýüplük - neýlon 6 ýüplük

Gysga düşündiriş:

Özboluşly egirme usuly bilen, Nylon 6 ýüplügiň üstünde ownuk çukurlar bar.Suwuk der matanyň iç ýüzüne girip, kapilýar täsiri bilen daşarky ýüzüne çykyp biler, soňra buglara öwrülip, ​​çalt ýaýraýar.Şeýlelik bilen derini gurak we täze saklaýar.

Örmek funksiýasy kesiş süýümleri bilen, süýümli dokumanyň gurluşyny üýtgediň ýa-da matanyň der çyglylygyny siňdirýän tizligini ýokarlandyrmak üçin matanyň içine gidrofil sorujy goşuň, deriňiziň gurak we rahat bolmagyny üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Neýlon 6 ýüplük ýüplüginiň aýratynlyklary

Çyglylygy saklaýan we çalt guratmak.
Wasuwmagyň wagty täsir etmeýär.

wicking-yarn

Neýlon 6 ýüplük ýüplüginiň önümçilik aralygy

Tablisada diňe umumy aýratynlyklar görkezilýär.Satuw wekilimiz bilen maslahatlaşdyk.beýlekiler üçin.

Görnüşi Ossalpyldawuk Aýratynlyklary
FDY ýüplük BR 40D / 24F
FD 30D / 34F , 70D / 68F
DTY ýüplük

 

SD 70D / 48F , 40D / 34F , 30D / 34F
FD 40D / 34F , 70D / 48F

NYLON 6 BAŞGA BELLIKLER

MOQ: 5000 kg
Eltip bermek: 5 gün (1-5000KG);Gepleşik geçirmek üçin (5000 kg-dan gowrak)
Töleg möhleti: 100% TT ýa-da L / C göz öňünde tutulanda (kesgitlemek üçin)


  • Öňki:
  • Indiki: