banner

Adaty neýlon 6 ýüplükNeýlon 6 ýüplük, eremegiň egirme usuly bilen neýlon-6 çiplerinden ýasalýar.Intensokary intensiwlikde, aşgazan garşylygy we boýag üçin amatly ukyplylygy bar.Her dürli mata we trikotawear bilen garylyp bilner.Neýlon 6 POY-dan ýasalan neýlon 6 çyzylan dokma ýüplügi (DTY), çekiş we ýalan öwrümli tekstura arkaly belli bir gysymlyk we çeýeligi bolan süýümdir.Neýlon 6 ýüplükden ýasalan matalar islenýän çeýeligi, ýokary intensiwligi we trikota and we maşyn dokalan önümleriň esasy çig malydyr.