banner

Adaty neýlon 6 ýüplük - tekiz ýüplük

Gysga düşündiriş:

Tekiz bölek süýümleri zygyr, ýüň, towşan sütükleri ýaly el duýgusy we ýalpyldawuk täsir bilen ýumşak we nepis, ýalpyldawuk täsir edýär.Ajaýyp eşikde gowy ýerine ýetirýär.Arnüplük bölümi: “1” bölüm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Neýlon tekiz ýüplügiň aýratynlyklary

Belli bir berkligi, ajaýyp ýüň stendi bar.Onuň mata stili tebigy süýüm materialyna ýakyn bolup, şuňa meňzeş ýalpyldawuk kenep, garynja we towşan saçlary ýaly duýulýar;
Göwher ýaly ýalpyldawuk täsir bilen bölümiň görnüşi.


Neýlon 6 tekiz ýüplük
Önüm aýratynlyklary

Tekiz kesiş süýümi belli bir berklige we ajaýyp dik sütük duýgusyna eýe;
Kesiş görnüşi: göwher ýaly ýalpyldawuk täsir bilen "men" şekilli.

Tablisada diňe umumy aýratynlyklar görkezilýär.Sanawda görkezilmedik aýratynlyklar üçin satyjymyz bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris
Yarüplükleri örtmekde, örmekde, ýüň mata dokamakda giňden ulanylýar we moda eşiklerini we teatr geýimlerini ýasamak üçin amatly.

flat-yarn

Neýlon 6 tekiz ýüplügiň önümçilik aralygy

Tablisada diňe umumy aýratynlyklar görkezilýär.Satuw wekilimiz bilen maslahatlaşdyk.beýlekiler üçin.

Görnüşi Ossalpyldawuk Spesifikasiýa
FDY FD 70D / 08F 、 20D / 07F 、 40D / 07F
BR 100D / 24F 、 20D / 24F

NYLON FLAT YARNY OF BAŞGA BELLIKLERI

MOQ: 5000 kg
Eltip bermek: 5 gün (1-5000KG);Gepleşik geçirmek üçin (5000 kg-dan gowrak)
Töleg möhleti: 100% TT ýa-da L / C göz öňünde tutulanda (kesgitlemek üçin)


  • Öňki:
  • Indiki: